Skip links

“สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย” การรวมพลังครั้งสำคัญ ผลักดัน “คอนเทนต์วาย” สู่ระดับโลก

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับงานแถลงข่าว “สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย” (Thai Association of Boys Love Content) ณ TRUE5G Pro Hub, ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงศิลปิน สื่อมวลชนและผู้ผลิตคอนเทนต์วายเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 

 โดยการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทยนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการมีสมาคมที่เกี่ยวกับคอนเทนต์วายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วาย ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ นิยายและสื่อใหม่ๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และยังเป็นองค์กรตัวแทนเพื่อประสานงานและเจรจากับภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วายทั้ง Boy Love และ Girl Love ให้ออกตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน คอนเทนต์วายถือได้ว่าเป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ที่ได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย กล่าวว่า “การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย คือการรวมสมาชิก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตคอนเทนต์วาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน Soft Power ไทย รวมถึงการเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคณะทำงานกับภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นผู้สื่อสารข่าวสารไปยังสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคล ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างทั่วถึง ซึ่งทางสมาคมฯ มองว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน soft power และสร้างมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นมูลค่าที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมคอนเทนต์วายในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตคอนเทนต์วายก็ให้ความสนใจเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ GDP เพิ่มจากรายได้ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิต การออกอากาศ การจัดแฟนมีททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ และในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายได้มารวมตัวกันเพื่อผลักดันสิ่งดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาครัฐได้รู้จักและเกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายพร้อมทั้งหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

 

ทางสมาคมฯ ขอเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมพันธมิตรทุกท่านในด้านอุตสาหกรรม  ซีรีส์วาย ทั้งผู้จัด ผู้ผลิต สถานีโทรทัศน์ รวมถึง OTT Platform ซึ่งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นเสมือนเพื่อนพี่น้องในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากันในทุกๆ ด้าน และอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือการรวมตัวผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์วาย ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานซีรีส์วายไทยให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียม รวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์ นอกจากนี้ ในปีหน้า ทางสมาคมฯ เองก็ได้มีการวางแผนการจัดงาน Thailand Pride Content Award ซึ่งจะเป็นการมอบรางวัลให้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง” 

 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์, คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการคัดเลือกซีรีส์ พร้อมทั้งสมาคมฯ ยังมีการรับสมัครสมาชิกทั้งในรูปแบบบริษัทและบุคคล เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ ได้อย่างทั่วถึง