Skip links

WithRefugees

‘ความทุกข์’ ‘ความฝัน’ และ ‘ความหวัง’ ชวนดูหนังเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 13

  “ผู้ลี้ภัยเหมือนกับพวกเราทุกคน มีความฝัน มีความหวัง และต้องการโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์” . ณ ขณะนี้ ในโลกของเรามีจำนวนผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นสูงถึง 114 ล้านคน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ผู้ลี้ภัยทุกคนต่างก็ยังคงเป็น ‘มนุษย์’ ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ . การสร้างโลกที่ผู้ลี้ภัยได้รับการยอมรับตั้งแต่ระดับชุมชน โรงเรียน สถานที่ทำงาน