Skip links

TheSecretOfUs

“ใจซ่อนรัก” ช่อง 3 ส่งซีรีส์แซฟฟิค เปิดโลกความรัก ญ-ญ

  หลังช่อง 3 ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตซีรีส์วาย (Boys Love) อย่างเต็มตัวมาแล้ว ตอนนี้ก็ถึงคราวหันมาขึ้นแท่นเป็นผู้จัด “ซีรีส์แซฟฟิค” หรือซีรีส์เกิร์ลเลิฟ (Girls Love) เองแล้ว . ครั้งนี้ ช่อง 3 เปิดประเดิมด้วยซีรีส์ “ใจซ่อนรัก” -ซีรีส์แซฟฟิคเรื่องแรกที่ช่อง