Skip links

Infrastructure

10 อันดับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในทวีปเอเชีย

ตัวตึง SEA !!! ไทยแซงมาเลย์ขึ้นอันดับ 2 ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เทียบกันในภูมิภาคเอเชียใต่ขึ้นมาที่อันดับ 9 / รั้งอันดับ 25 ของโลก) จากรายงาน Logistics performance index 2023 ในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลกนั้นพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นจากการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2018