Skip links

คำนำหน้าชื่อ

เพศหญิงก็ไม่ใช่…เพศชายก็ไม่เชิง คำนำหน้าชื่อ และ Gender X จะช่วยแก้ปัญหา หรือ เพิ่มปัญหา?

ปัญหาที่กลุ่ม LGBTQIA+ ต้องเผชิญปัญหาหนึ่งคือ ทุกครั้งที่ต้องบ่งบอกระบุเพศในเอกสารทางการ และในเอกสารนั้นมีให้เลือกแค่เพศชาย-หญิง แต่ทว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่ทั้งผู้ชาย และไม่ใช่ทั้งผู้หญิง เมื่อจำเป็นต้องเลือก จึงส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่สร้างความกระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อย เพราะไม่รู้จะใช้เพศอะไรดี และปัญหาดังกล่าวยังรวมไปถึงปัญหาเรื่องคำนำหน้าชื่อ ซึ่งบางครั้งก็ชวนปวดหัว และอาจสร้างความอับอายได้เช่นกัน โดยหนึ่งในทางออกที่หลายประเทศเลือกใช้ในการบ่งบอกระบุเพศที่หลากหลายคือ การใช้ “Gender X” อันเป็นสัญลักษณ์ของ ‘ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกล่องระบุเพศที่มีแค่ชายกับหญิง’ สิ่งนี้เป็นทางออกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศ