Skip links

สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ การ์ตูนธรรมะเคลือบช็อกโกแลต จากคำสอนพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี

ในยุคที่คนเสพติดโซเชียล ลืมตาตื่นขึ้นมาทุกเช้าก็คว้ามือถือไถหน้าจอเสพคอนเทนต์ที่ AI ยกมาเสิร์ฟได้แบบรู้ใจ จึงกลายเป็นงานท้าทายของพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการเผยแผ่พระธรรมคำสอน และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป 

เพราะความสนใจของคนในยุคนี้ถูกดึงดูดจากโซเชียลมีเดียจนแทบไม่มีเวลาเหลือให้สิ่งอื่น ทำให้ธรรมะแบบเดิมๆ  เมื่อเอามาเทียบกับคอนเทนต์ที่เน้นความบันเทิงแล้ว กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและถูกมองว่าน่าเบื่อจนต้องรีบเลื่อนผ่านกันเลยทีเดียว

นั่นจึงกลายเป็นที่มาของ  “สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ”  แอนิเมชั่นที่จะมาช่วยดึงสติและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อธรรมะของผู้คน  โดยความร่วมมือของ  มูลนิธิวิมุตตยาลัย,  มูลนิธิพุทธรักษา,  มูลนิธิอริยวรารมย์,  เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์,  ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล  และ ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น  ซึ่งเนื้อเรื่องในแอนิเมชั่นนั้นสร้างจากแรงบันดาลใจและหลักธรรมคําสอนของ  “พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี”  ผ่านตัวละครเณรน้อย “สติมา”  เพื่อหวังให้เกิด Global Mindset  ที่ว่า  “We are One โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”  ที่จะทำให้ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข

พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย กล่าวว่า “แอนิเมชันเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป้าหมายคือการส่งต่อไปยังประชาคมโลก เป็นการทำแพ็คเกจจิ้งให้น่าชื่นชม และกลายเป็น ‘ธรรมะเคลือบช็อกโกแลต’ ที่เข้าใจง่าย สบายๆ ทุกคนสามารถนำมาใช้ได้ในการดำเนินชีวิตจริง

ทุกวันนี้เราอยู่กับสื่อโซเชียลมีเดีย พระอาจารย์อยากให้ทุกคนลองถามใจตัวเองดู เราแต่ละคนเข้าไปจ่อมจมในโลกโซเชียลมีเดียกันนานแค่ไหน สื่อเหล่านั้นหากพิจารณาให้ดีย่อมมีทั้งคุณและโทษ ถ้าเราเลือกเสพให้เป็น เราก็จะได้เนื้อหาสาระที่ดี 

อย่างเรื่อง “สติมา” นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะช่วยเรียกสติของผู้คน เป็นความสนุกสนานที่ผสานเข้ากับธรรมะ ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดั่งคำที่ว่า “เมื่อสติมา ปัญญาเกิด” นั่นเอง”

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัทในเครือ และประธานมูลนิธิอริยวรารมย์ กล่าวว่า “สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ เป็นแอนิเมชันที่ตั้งใจสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ให้เกิดขึ้นบนสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งภายในแอนิเมชันซีรีส์จะมีเณรน้อยที่ชื่อว่า สติมา เป็นผู้ดำเนินเรื่องคอยให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชน และครอบครัวยุคใหม่ได้รับชมกันแบบเต็มอิ่ม 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เคยสร้าง “เชลล์ดอน” ให้กลายเป็นตัวละครที่อยู่ในความทรงจำของเด็กๆ ทุกคนและโด่งดังไปมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลกมาแล้ว ซึ่งโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ทำแล้วจบไป แต่เป็นโปรเจกต์ที่ทำต่อเนื่องแบบยั่งยืน เพราะทางบริษัทมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ดีๆ มาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม”

ด้าน นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา  กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการสร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจงดงาม ให้ทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก   จึงได้สร้างสรรค์งานด้านสังคม ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา  ในการมอบโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน  บ่มเพาะปัญญาควบคู่กับจริยธรรม 

แอนิเมชัน สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ  จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมทำงาน กับพันธมิตรด้านสังคม เพื่อนำเสนอหลักธรรมะ และแนวคิด Global Mindset ที่  ว่า  “We are One โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”  ด้วยหวังว่าแอนิเมชันซีรีส์ชุดนี้ จะเป็นสื่อกลางเพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจถึงความหลากหลาย ของวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในสังคมโลก”

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวว่า “เรามีความปีติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันถ่ายทอด บอกต่อ และเผยแผ่ศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นคนดี เพราะความดีนั้นเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ในด้านอื่นๆ ต่อไป”

สำหรับ แอนิเมชันซีรีส์ “สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ” เป็นเรื่องราวของสามเณร “สติมา” ผู้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ธรรมะและแบ่งปันวิถีการดําเนินชีวิตในกลุ่มเพื่อนและชาวบ้านในชุมชน โดยแต่ละตอน จะเป็นฉากในวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่อยู่ชายขอบระหว่างความเป็นเมืองและชนบทที่ยังคงยึดโยงกับชุมชนแบบเก่า วัดจึงเป็นที่รวมของคนที่มีความหลากหลายทั้งแนวความคิด วิถีความเป็นอยู่ อาชีพ และความเชื่อ เรื่องราวจะมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น ผจญภัย 

โดยเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นการอุปมาอุปไมย ให้แง่คิดภายใต้หลักธรรม ที่สร้างจากแนวคิดของความเชื่อในการทําความดี และสร้างโลกให้ดีขึ้น จากธรรมะของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ตอน ความยาวตอนละ 11 นาที 

สิ่งที่แอนนิเมชันเรื่องนี้กำลังจะสื่อมิได้มีเพียงแค่ “ธรรมะ” แต่กำลังพยามยามสอดแทรกประเด็น “Global Mindset” ที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาสังคมโลกให้แก่ผู้ชมไปพร้อมกันด้วย

เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะพูดคนละภาษา ผมคนละสี นับถือคนละศาสนา หรือความต่างทางด้านกายภาพหรือจิตใจอีกหลายข้อ “เราทุกคนก็คือคน”  ที่สามารถเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของกันและกันจากใจจริง  พร้อมแบ่งปันความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความสุขให้กันได้ เพราะ We Are One โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน

สามารถรับชม สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ”  ได้แล้ววันนี้ที่ TrueID และเตรียมรับชมที่ช่อง True Spark Play (444) ทาง TrueVisions  ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน และ สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่อง 4 และ ช่อง 7HD ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ยังสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุน ได้ด้วยการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ สติมา ทั้งสองเวอร์ชันได้ที่ LINE: https://line.me/S/sticker/24943553 และ https://line.me/S/sticker/25433626 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างแอนิเมชันซีรีส์ สติมา เณรน้อยอัจฉริยะ ซีซัน 2 ต่อไป