Skip links

10 อันดับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในทวีปเอเชีย

ตัวตึง SEA !!! ไทยแซงมาเลย์ขึ้นอันดับ 2 ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เทียบกันในภูมิภาคเอเชียใต่ขึ้นมาที่อันดับ 9 / รั้งอันดับ 25 ของโลก)
จากรายงาน Logistics performance index 2023 ในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน ที่จัดอันดับโดยธนาคารโลกนั้นพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นจากการสำรวจครั้งล่าสุดในปี 2018 ที่อยู่อันดับ 41 ของโลก ได้ 3.14 คะแนน ปีนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 25 ได้ 3.7 คะแนน จาก 139 ประเทศทั่วโลก
 
ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่ได้คะแนนใกล้เคียงกัน ไทยนั้นครองอันดับ 25 ร่วมกันกับประเทศอังกฤษ, กรีซ, อิสราเอล, และมอลต้า และทำอันดับแซงประเทศมาเลเซียได้เป็นครั้งแรก
 
Thailand World Rank: 25 3.7
United Kingdom World Rank: 25 3.7
Greece World Rank: 25 3.7
Israel World Rank: 25 3.7
Malta World Rank: 25 3.7
 
ถ้านับแค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยรั้งอันดับสองรองจากสิงคโปร์ (อันดับ 1 ของโลก) รั้งอันดับ 9 เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และอยู่ในอันดับ 25 ของโลกจากทั้งหมด 139 ประเทศที่ทาง World Bank ทำการสำรวจ
 
ประเทศอื่นๆ ที่น่าจับตาในทวีปเอเชีย
 
India World Rank: 47 3.2
Philippines World Rank: 47 3.2
Oman World Rank: 47 3.2
Vietnam World Rank: 47 3.2
 
โครงสร้างพื้นฐานมีอะไรบ้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างและระบบพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของชุมชน เป็นส่วนสำคัญของ ‘การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี’ อันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ) ระบบขนส่ง (ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ระบบท่อ) และระบบการสื่อสาร (เครือข่ายโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น